Preussiska anarkister

Ernst Jünger och hans krets under Weimarrepublikens krisår

I boken Preussiska anarkister skildrar Carl-Göran Heidegren författaren Ernst Jünger och den krets av radikala intellektuella som han och brodern Friedrich Georg rörde sig bland under åren kring nationalsocialismens maktövertagande i Tyskland.

Det är en fängslande berättelse om dem som utsett sig själva till den unga republikens vedersakare och banemän. Det är också en skildring av hur Ernst Jünger som författare och tänkare tolkade och skrev om sin samtid.

Berättelsen om Ernst Jünger och hans krets under Weimarrepublikens krisår är ingen vacker historia. Men det är en europeisk historia.

Recensioner:

»Hos Heidegren lever tiden upp, inte bara med sina föreställningar utan med myllan i vilken dessa föreställningar kunde slå rot … [Men det är också] frågor om värden att uppresa mot den förhärskande berika-sig-cynismen. det är frågor om individens ansvar för sin daning, för sin växt till intellektuell fullvuxenhet … Carl Göran Heidegrens bok erbjuder en fascinerande utgångspunkt för funderingar kring sådana frågor.«

Peter Luthersson, Under strecket, SvD

 

»I Göran Heidegrens idéhistoriska essä Preussiska anarkister förs läsaren med stilistisk elegans in i en starkt motstridig upplösningsperiod i modern europeisk historia … [Boken] är en exposé över sättet på vilket Jüngers tankar bröts mot andra aktörers tänkande och handlande.«

Mikael Kosk, Hufvudstadsbladet

 

»Heidegren skickar oss rakt ned i den europeiska andens mörkaste schakt, samtidigt som han panorerar över det tjugotal som formade … författarens tankevärld.«

Stefan Jonsson, DN

 

»Hedengren har skrivit en fängslande bok om för oss främmande idéer under ett avgörande skede i vår moderna historia.«

Ingvar Rydberg, Helsingborgs Dagblad

 

»Heidegren är en grundlig analytiker, som förmår att tränga djupt ned i sitt stoff. Framställningen kan inte beskyllas för att vara sympatiskt inställd till de högerradikala tänkarna, men bär likväl på en viss fascination för Jünger.«

Adam Holm, Dansk Historisk Tidsskrift

 

»Allt buret av en stilkonst som har blick både för det grandiosa och för den udda men betydelsebärande detaljen.«

Göran Greider, LO-tidningen

 


Sakprosa
287 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2016-10-31
Format:
Kartonnageband 978-91-8530-116-4
© Bokförlaget Augusti 2023