2021-10-13

Hillevi Norburg debuterar!

Vi har nöjet att kunna meddela att också Hillevi Norburg i dagarna skrivit kontrakt med förlaget.

Hillevi är född i Skåne men har tillbringat en stor del av sitt liv i Belgien. Hon är idag bosatt i Uppsala. Hillevi Norburg är verksam som översättare och förläggare på Alastor Press. Hon har de senaste åren också figurerat flitigt i pressen både i Svenska Dagbladets understreckare, Axess och med olika artiklar som berör hennes stora passioner – fransk kultur, sekelskifte, dekadens, champagne, Paris och annat som hör den saken till.

På Bokförlaget Augusti kommer Hillevi Norburg att debutera som skönlitterär författarinna. Hennes förstlingsverk Messalina – en dekadensroman i frankofil sekelskiftesanda – är planerad till tidig sommar 2022.
Varmt välkommen Hillevi, till Bokförlaget Augusti.
© Bokförlaget Augusti 2022