2021-05-26

Johan Daisne

Vi är på Bokförlaget Augusti såklart oerhört entusiastiska över att kunna ge ut den flamländska författaren Johan Daisne (pseudonym för Herman Thiery) i svensk översättning. Johan Daisne föddes 2 september 1912 i Gent, och avled där 9 augusti 1978. Han skrev romaner, radiopjäser, filmmanus, lyrik, essäer och filmkritik. Daisne studerade ekonomi och slaviska språk vid Gents universitet där han disputerade 1936. 1945 utsågs han till stadsbibliotekarie i Gent. Under 1970-talet avrundade han karriären med att författa ett fyrspråkigt filmografiskt lexikon i tre band.

Johan Daisne var med sin magiska realism banbrytande i den nederländskspråkiga litteraturen. Till hans mest kända verk hör De trap van steen en wolken (1942), Mannen som lät snagga sig (1947, på svenska 1967) och Inertia (1953), på svenska 2021). Det senare verket filmatiserades 1968 av André Delvaux.  

© Bokförlaget Augusti 2023