2020-12-22

Tack för ett fantastiskt år!

Vi vill rikta ett tack till alla våra läsare för ett fantastiskt år i förlagets historia. Vår utgivning har varit enastående bra och framgångsrik och framtiden ser ännu bättre ut. Ett tack riktas också till alla medarbetare: författare, formgivare, uppläsare, översättare, tryckerier och alla andra som vi haft kontakt med under året. Vi tillönskar er alla en riktigt God jul och ett gott Nytt År!

Bokförlaget Augusti

© Bokförlaget Augusti 2021