Sånger

I boken Sånger presenteras för första gången den samlade utgivningen av Lars Anders Johanssons trubadurskap med noter, texter och ackordsanalyser. Sångerna präglas av en blandning av allvar och humor, med blinkningar till den litterära vistraditionen men också av en ironisk distans till genren. Bokens över 300 sidor rymmer material till över sjuttio sånger med såväl egna texter som tonsättningar av äldre diktare som Erik Axel Karlfeldt och Verner von Heidenstam.

Lars Anders debuterade som soloartist med skivan Vingklippt (2007). Sedan dess har han utkommit med ytterligare fyra fullängdsalbum och en ep: I Fridolins spår (2008), Budoarstämning (2010), Sånger mot den moderna fotbollen (ep, 2013), Ligistliv (2014) samt Renässans (2016).

 

Recensioner:

»På skivornas Fridolins spår (2008) och Renässans (2016) ger Lars Anders Johanssons tonsättningar nytt liv åt Nobelpristagarna Karl Axel Karlfeldts och Verner von Heidenstams dikter. Här hör vi också inspirationen till hans egen lyrik. Hos Karlfeldt finner vi bondromantik med allusioner till Bibeln och Bellman, i Heidenstams poesi brinner sensualismen, individualismen och vurmen för historien … Lars Anders Johansson är så skicklig att han får oss att tro att de stora svenska skaldernas verser redan var tonsatta när de skrevs.«

Erik Jersenius, VLT


Lyrik
309 sidor
Formgivare:
Mårten Eriksson
Utgivningsdatum:
2019-10-07
Format:
Klotband 978-91-8530-121-8
© Bokförlaget Augusti 2023