Sonetter

ISBN: 978-91-8530-118-8

Pris: 190 kronor

 

I diktsamlingen Sonetter presenterar Lars Anders Johansson (f. 1981) etthundrafemtiofyra dik­ter i sonettens form. Boken rymmer trettiofyra fristående dikter och åtta längre ­sonettkransar som alla rör sig inom lyrikens klassiska domäner – människans tillstånd.

Under Lars Anders Johanssons penna blir sonetten till en motståndshandling mot den moderna lyrikens villrådiga formlöshet. Sonetten – en diktform som prövat också historiens stora poeter – ställer krav på diktaren, men skänker i gengäld en rytmik som vägleder läsaren genom ordens och livets labyrint.

 

Lars Anders Johansson ansluter sig till en på senare tid allt glesare skara svenska sonettdiktare, men han gör det med en ambition och konstfärdighet som imponerar och visar att ryktet om sonettkransens död är starkt överdrivet.

Johan Lundberg

tidigare chefredaktör för tidskriften AxessComments are closed.