Livsmöjligheter

ISBN: 978-91-8530-120-1

Pris: 195 kronor

 

I boken undersöks två grundläggande livsmöjligheter. “Visa aldrig vem du verkligen är” och “Visa alltid vem du verkligen är”. Den första utsagan hänvisar till ett sätt att vara som innebär att man av skiftande anledningar och på olika sätt strävar efter att helt eller delvis dölja vem man verkligen är. Den andra hänvisar i sin tur till en livshållning som innebär att man under alla omständigheter och i alla sammanhang visar vem man verkligen är. Någonstans i spannet mellan dessa båda livsmöjligheter återfinns du och jag och alla andra som bemödar sig om att få någorlunda stil och fason på sina liv.Comments are closed.