Sonetter

I diktsamlingen Sonetter presenterar Lars Anders Johansson (f. 1981) etthundrafemtiofyra dik­ter i sonettens form. Boken rymmer trettiofyra fristående dikter och åtta längre ­sonettkransar som alla rör sig inom lyrikens klassiska domäner – människans tillstånd.

Under Lars Anders Johanssons penna blir sonetten till en motståndshandling mot den moderna lyrikens villrådiga formlöshet. Sonetten – en diktform som prövat också historiens stora poeter – ställer krav på diktaren, men skänker i gengäld en rytmik som vägleder läsaren genom ordens och livets labyrint.


Lyrik
183 sidor
Formgivare:
Mårten Ericson
Utgivningsdatum:
2018-03-09
Format:
Klotband 978-91-8530-118-8
© Bokförlaget Augusti 2021